กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากร กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์" หัวข้อ “โปรแกรมลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้และการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์”
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน IT สำหรับบุคลากรกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การดูแลรักษาและซ่อมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร์" หัวข้อ “โปรแกรมลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้และการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์”เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563แนะนำอาการที่บ่งบอกว่าเครื่องมีปัญหาและแนวทางซ่อมบำรุงเครืองคอมพิวเตอร์แนะนำลิงค์ดาว์นโหลดโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
10 กันยายน 2563     |      409
ทั้งหมด 32 หน้า