000 000 ห้องเรียน (โรงอาหาร ชั้น 2)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารโรงอาหารเทิดกสิกร


 

102 102 ห้องบริการอินเตอร์เน็ต A

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน


 

103 103 ห้องบริการอินเตอร์เน็ต B

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน


 

104 104 ห้องบริการอินเตอร์เน็ต C

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน


 

202 202 202 ห้อง ชลธารปาย ศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องบริการอินเทอร์เน็ต D)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน


 

204 204 204 แม่กลองชลธี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน


 

301 301 301 กระแสตาปี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน


 

304 304 304 ธารสาระวิน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน


 

306 306 306 กังตรังชลธาร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน


 

401 401 ลำน้ำชีศรีนที

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน


 

402 402 ห้องเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน


 

403 403 สายชลป่าสัก

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน


 

501 501 501 แควน้อยชลาสินธ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน


 

502 502 502 บางประกงชลันธิ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน


 

503 503 503 พุมควงธารวิถี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน


 

C103 IT C103 IT ห้องประชุม 1 กองเทคโนโลยีดิจิทัล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารแม่โจ้ 60 ปี


 

C205 IT C205 IT C205 IT งานวิจัยและพัฒนา กองเทคโนโลยีดิจิทัล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารแม่โจ้ 60 ปี


 

C301 C301 ห้องการเรียนการสอนทางไกล

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารแม่โจ้ 60 ปี


 

C302 IT C302 IT ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ C302 IT

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารแม่โจ้ 60 ปี


 

C306 IT C306 IT ห้องเรียน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารแม่โจ้ 60 ปี


 

C401 IT C401 IT ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ C401 IT

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารแม่โจ้ 60 ปี


 

C403 IT C403 IT C403 IT

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารแม่โจ้ 60 ปี


 

C404 IT C404 IT ห้องเก็บของ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารแม่โจ้ 60 ปี


 

C405 IT C405 IT ห้องอาหาร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารแม่โจ้ 60 ปี


 

ศร201_1 ศร201_1 201/1 ปิงวารี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน


 

ศร201_2 ศร201_2 201/2 นธีน่าน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน


 

ศร205 ศร205 ศร205 205 ประชุมลำน้ำยม (ห้องคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน


 

ศร302 ศร302 ศร302 ห้องประแสร์ชลวิถี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน


 

ศร305 ศร305 ศร305 ห้องปากพนังมาตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน


 

ห้องน้ำหญิง ชั้น1 ห้องน้ำหญิง ชั้น1 ห้องน้ำหญิง ชั้น1--ลบ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
อาคารแม่โจ้ 60 ปี