กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ "สถานการณ์ภัยคุกคามประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านระดับเอเชียแปซิฟิก : สิ่งที่ค้นพบ ช่องโหว่ และภัยคุกคามออนไลน์ ปี 2558" เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายโดยบริษัทลานนาคอมและบริษัทเทรนด์ ไมโครประเทศไทย มาให้ความรู้เกี่ยว "สถานการณ์ภัยคุกคามประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านระดับเอเชียแปซิฟิก : สิ่งที่ค้นพบ ช่องโหว่ และภัยคุกคามออนไลน์ ปี 2558"

ซึ่งพบว่าปัจจุบันรูปแบบการโจมตีเป็นไปในรูปแบบการฝึ่งตัวเพื่อดูดข้อมูล ไม่ได้แสดงตัวทำให้ระบบล่ม และมีการพัฒนาไวรัสด้วย Unknow Language วิธีการป้องกันทางหนึ่งคือต้องมีการ Update Patch ที่ครอบคลุมทั้งในระดับ OS และ Application ด้วย 

รูปแบบของไวรัส เช่น

  • Malvertising (การฝั่งสคริปต์ในพื้นที่โฆษณา หรือแพร่ผ่าน e-Mail)
  • Crypto-Ransomware Infection (ไวรัสรูปแบบการเรียกค่าไถ่ ทำการเข้ารหัสไฟล์เอกสาร)  
  • Macro Malware (MS Office รุ่น 2007 ขึ้นไป จะมี Pop up แจ้งเตือนกรณีไฟล์เอกสารมีการใช้งาน Macro)

จากการเข้าร่วมฟังบรรยาย ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้และตระหนักถึงรูปแบบไวรัส และแนวทางการป้องกัน ตลอดจน Solution ที่สามารถป้องกัน หรือยับยั้งการทำลายข้อมูลของไวรัสได้

ปรับปรุงข้อมูล : 6/8/2558 12:43:11     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 725

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      57