กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกองเทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 1 กองเทคโนโลยีดิจิทัล ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล ให้การต้อนรับผู้บริหารและทีมงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ กองเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 6/9/2566 11:15:02     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5462

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด