กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้หารือร่วมกับกองเทคโนโลลีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ MJU Datacenter & Dashboard 

ปรับปรุงข้อมูล : 28/11/2565 14:40:56     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 638

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด