กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายสมชาย อารยพิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ และนายสุรเดช ไชยมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรกองเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับเกียรติบัตรในด้านการวิจัยระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาตัวแบบของการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติสำหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยชีววิธีในเชิงพาณิชย์

ปรับปรุงข้อมูล : 27/12/2564 15:31:07     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 607

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด