กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันจันทร์ ที่ 27 ธ.ค. 2564 เวลา 09.30 น. ประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและร่วมเสนอความคิดเห็นกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดย รศ.ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย ณ ห้อง 80-401 อาคาร 80 ปี

ปรับปรุงข้อมูล : 27/12/2564 15:05:24     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 109

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด