กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี อ.ดร.สุดเขต สกุลทอง พบปะหน่วยงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 29/10/2563 10:52:42     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 537

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด