กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 กองเทคโนโลยีดิจิทัล จัดโครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลอาคาร โดยมีผอ. ประคอง ยอดหอม ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 

วัตถุประสงค์เพื่อพบปะผู้ดูแลอาคาร และแนะนำการเข้าถึงระบบอาคารสถานที่ ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน นำพามหาวิทยาลัยสู่ Green University อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับปรุงข้อมูล : 18/9/2563 9:22:40     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 704

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      27