โครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลอาคาร

ปรับปรุงข้อมูล : 18/9/2563 9:22:40     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 30

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 กองเทคโนโลยีดิจิทัล จัดโครงการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลอาคาร โดยมีผอ. ประคอง ยอดหอม ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 

วัตถุประสงค์เพื่อพบปะผู้ดูแลอาคาร และแนะนำการเข้าถึงระบบอาคารสถานที่ ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน นำพามหาวิทยาลัยสู่ Green University อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวล่าสุด