โครงการสัมมนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบเพื่อการตัดสินใจ

ปรับปรุงข้อมูล : 10/9/2563 10:50:07     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 22

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบเพื่อการตัดสินใจ

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 มีวัตถุประสงค์ 1) แนะนำระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบเพื่อการตัดสินใจให้กับผู้บริหารและผู้ใช้ข้อมูล 2) รับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ

ข่าวล่าสุด