กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองเทคโนโลยีดิจิทัล ได้จัดฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. การสร้างเนื้อหาการเรียนการสอนด้วย Microsoft PowerPoint Recording และ Windows Video Editor
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. การสร้างบทเรียนด้วย OneNote และ OneNote Class Notebook และ การทําแบบทดสอบ Online ด้วย Microsoft Forms
ปรับปรุงข้อมูล : 15/7/2563 9:54:17     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 280

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด