กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมด้วยบริษัท ลานนา จัดฝึกอบรม Microsoft Teams ให้กับอาจารย์และนักศึกษา ดังนี้
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. class teams classroom สําหรับอาจารย์
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. Microsoft Teams สําหรับนักศึกษา
โดยบริษัทลานนา
ซึ่งการอบรมแบ่งเป็น 2 รูปแบบ
1.เข้าร่วมอบรมด้วยตนเอง
2.การเข้าร่วมอบรมประชุมแบบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams
ปรับปรุงข้อมูล : 15/7/2563 9:51:31     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 257

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด