กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมด้วยบริษัท ลานนา จัดฝึกอบรม Microsoft Teams ให้กับอาจารย์และนักศึกษา ดังนี้
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. class teams classroom สําหรับอาจารย์
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. Microsoft Teams สําหรับนักศึกษา
โดยบริษัทลานนา
ซึ่งการอบรมแบ่งเป็น 2 รูปแบบ
1.เข้าร่วมอบรมด้วยตนเอง
2.การเข้าร่วมอบรมประชุมแบบออนไลน์ด้วย Microsoft Teams
ปรับปรุงข้อมูล : 15/7/2563 9:51:31     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 489

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      34