การประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางและระบบตัดสินใจผู้บริหาร

ปรับปรุงข้อมูล : 15/7/2563 9:45:39     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 48

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางและระบบตัดสินใจผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวล่าสุด