แนะนำการใช้งาน Microsoft Teams for education ให้คณาจารย์และบุคลากร

ปรับปรุงข้อมูล : 31/3/2563 14:14:18     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 222

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

23 มีนาคม 2563 แนะนำการใช้งาน Microsoft Teams for education ให้คณาจารย์
24 มีนาคม 2563 แนะนำการใช้งาน Microsoft Teams for education ให้คณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ
26 มีนาคม 2563 (4:00 PM - 5:00 PM) - "สร้างการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ใครๆก็เข้าเรียนได้ด้วย Microsoft Teams"

ข่าวล่าสุด