ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563

ปรับปรุงข้อมูล : 21/2/2563 16:22:10     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 121

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวล่าสุด