นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าศึกษาดูงานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต

ปรับปรุงข้อมูล : 18/2/2563 9:10:35     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 113

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานระบบเครือข่ายและบริการอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวล่าสุด