โครงการฝึกอบรมการใช้งาน word และประยุกต์ใช้ office online เพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจ สาขาเกษตรเคมี ชั้นปีที่ 3

ปรับปรุงข้อมูล : 18/2/2563 9:08:43     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 88

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมการใช้งาน word และประยุกต์ใช้ office online เพื่อเตรียมความพร้อมสหกิจ สาขาเกษตรเคมี ชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวล่าสุด