ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน 1/2563

ปรับปรุงข้อมูล : 6/2/2563 14:25:38     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 125

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน 1/2563 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวล่าสุด