โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และเทคนิคพัฒนาเว็บไซต์ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน Ranking web of University

ปรับปรุงข้อมูล : 6/2/2563 14:23:26     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 100

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และเทคนิคพัฒนาเว็บไซต์ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน Ranking web of University ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2563

ข่าวล่าสุด