การประชุมหารือ Datacenter & Dashboard

ปรับปรุงข้อมูล : 20/1/2563 9:47:32     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 132

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

การประชุมหารือ Datacenter & Dashboard 

ด้านบุคลากร เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563

ข่าวล่าสุด