โครงการฝึกอบรมการใช้งาน Google App for Education สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปรับปรุงข้อมูล : 20/1/2563 9:32:39     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 45

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมการใช้งาน Google App for Education สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562

ข่าวล่าสุด