ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน

ปรับปรุงข้อมูล : 12/12/2562 11:42:58     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 86

กลุ่มข่าวสาร :

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิจัยและการเรียนการสอน  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมกองเทคโนโลยีดิจิทัล อาคารกองเทคโนโลยีดิจิทัล

ข่าวล่าสุด