ส่งเสริมการใช้งานระบบ ITIL:GLPI

ปรับปรุงข้อมูล : 13/11/2562 14:51:51     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 128

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กองเทคโนโลยีดิจทัล ส่งเสริมการใช้งานระบบ ITIL:GLPI ดังนี้

นักศึกษาช่วยงาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

คณะผู้บริหาร วิทยาลัยบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

ข่าวล่าสุด