โครงการสัมมนาและกิจกรรม Matching Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT

ปรับปรุงข้อมูล : 13/11/2562 14:46:09     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 149

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

บุคลากร กองเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมโครงการสัมมนาและกิจกรรม Matching Meet the Makers ยกระดับธุรกิจสู่ 4.0 ด้วย IoT โดย ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562

ข่าวล่าสุด