กองเทคโนโลยีดิจิทัล จัดโครงการฝึกอบรมใช้งาน MS Powerpoint สำหรับนักศึกษาสอบวัดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT

ปรับปรุงข้อมูล : 13/11/2562 14:37:21     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 85

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กองเทคโนโลยีดิจิทัล จัดโครงการฝึกอบรมใช้งาน MS Powerpoint สำหรับนักศึกษาสอบวัดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562

ข่าวล่าสุด