กองเทคโนโลยีดิจิทัล ประชุมร่วมกับ DSI เพื่อขับเคลื่อน Digital Center, Digital service

ปรับปรุงข้อมูล : 27/9/2562 10:11:09     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 216

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กองเทคโนโลยีดิจิทัล ประชุมร่วมกับ DSI  เพื่อขับเคลื่อน Digital Center, Digital service โดยมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย 2

ข่าวล่าสุด