โครงการฝึกอบรม Office365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ปรับปรุงข้อมูล : 27/8/2562 9:05:10     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 100

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการฝึกอบรม office365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสัตวศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562

ข่าวล่าสุด