โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ปรับปรุงข้อมูล : 4/9/2562 11:20:20     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 177

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ ห้องบริการสารสนเทศ C อาคารแม่โจ้ 70 ปี และจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ด้านงานคลัง ประกันคุณภาพ โครงการ วิจัย และอาคารสถานที่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

ข่าวล่าสุด