ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานบันทึกลายนิ้วมือนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ปรับปรุงข้อมูล : 24/6/2562 8:40:20     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 138

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานบันทึกลายนิ้วมือนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด