ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรม “Modernize Learning and Teaching With Office 365”

ปรับปรุงข้อมูล : 22/5/2562 14:08:31     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 179

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรม “Modernize Learning and Teaching With Office 365” สำหรับบุคลากรสายวิชาการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 

ข่าวล่าสุด