กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo

ลำดับที่ 42

อ้างอิง http://dtsc.onde.go.th/th?fbclid=IwAR22KB9kFOHFmMHh9Kozz6G5Ve_TQO_ZzF5mVKNNlmjaSihbD28ErL9dBvE

ปรับปรุงข้อมูล : 17/5/2562 9:20:04     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1279

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด