ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5

ปรับปรุงข้อมูล : 23/4/2562 10:51:37     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 151

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

ข่าวล่าสุด