โครงการฝึกอบรม MS Powerpoint สำหรับนักศึกษาสอบวัดความรู้ทางด้าน ICT

ปรับปรุงข้อมูล : 23/4/2562 10:47:36     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 105

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจัดฝึกอบรมโปรแกรม MS Powerpoint สำหรับนักศึกษา ในวันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องบริการสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 70 ปี

ข่าวล่าสุด