การให้บริการห้องบริการสารสนเทศ แก่กระทรวงอุตสาหกรรม ในโครงการช่วยเหลือและติดตามโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม ปีงปม 2562

ปรับปรุงข้อมูล : 23/4/2562 10:44:39     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 113

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องบริการสารสนเทศ แก่กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับบริษัทยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนชัลแตนท์ จำกัด เพื่อจัดโครงการช่วยเหลือและติดตามโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม ปีงบประมาณ2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

ข่าวล่าสุด