ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อการใช้งาน MS Excel และการใช้ Google App สำหรับการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ แก่นักศึกษา สาขาสถิติ ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3

ปรับปรุงข้อมูล : 7/3/2562 10:29:56     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 215

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

แก่นักศึกษา สาขาสถิติ ชั้นปีที่ 2 การใช้งาน MS Excel โดยคุณสิชา มีแสงแก้ว

และนักศึกษา สาขาสถิติ ชั้นปีที่ 3 การใช้งาน Google app สำหรับการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ โดยคุณศุภวรรณ สัจจากุล

ข่าวล่าสุด