การบริการวิชาการ การใช้งาน cloud สำหรับจัดการข้อมูล แก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ในรายวิชา กจ305 และ กจ202

ปรับปรุงข้อมูล : 18/2/2562 9:38:49     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 174

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการให้ความรู้นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ในเรื่องการใช้งาน cloud สำหรับจัดการข้อมูล ในรายวิชา กจ 305 และ กจ 202 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562

โดยนางสาวศุภวรรณ สัจจากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข่าวล่าสุด