การฝึกอบรมการใช้งาน Cloud ด้วย Office365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

ปรับปรุงข้อมูล : 28/1/2562 10:37:24     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 167

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนางสาวศุภวรรณ สัจจากิล จัดฝึดอบรมการใช้งาน Cloud ด้วย Office365 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561
เวลา 9.00-12.00 สาขาวิชา การประมง 4 ปี 
เวลา 13.00-16.00 สาขาวิชาการประมง 2 ปี และสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง

ข่าวล่าสุด