การฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม power point สำหรับนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 28/1/2562 10:34:32     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 180

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนางสาวศุภวรรณ สัจจากุล จัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม powerpoint สำหรับนักศึกษาก่อนสหกิจ สาขาเกษตรเคมี คณะผลิตกรรมการเกษตร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562

ข่าวล่าสุด