การฝึกอบรมประยุกต์ใช้ระบบ ITIL เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริการ

ปรับปรุงข้อมูล : 28/1/2562 10:32:19     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 156

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนายสมชาย อารยพิทยา ได้จัดฝึกอบรมประยุกต์ใช้ระบบ ITIL เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริการ ให้แก่งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะผลิตกรรมการเกษตร

เมื่อวันที่ 22, 24 มกราคม พ.ศ.2562

ข่าวล่าสุด