ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สวัสดีปีใหม่ผู้บริหาร

ปรับปรุงข้อมูล : 10/1/2562 11:54:34     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 227

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยคณะ ร่วมมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถี สวัสดีปีใหม่ 2562 แด่อธิการบดีและรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม)

ข่าวล่าสุด