โครงการฝึกอบรมนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาการการบัญชี เรื่อง google classroom

ปรับปรุงข้อมูล : 20/12/2561 8:54:06     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 233

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาการการบัญชี เรื่อง google classroom จำนวน 2 กลุ่ม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 9.30-12.00 และ 13.30-16.00 น.

ข่าวล่าสุด