กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับทราบรายงานผลการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทำประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศรองรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี ร่างแผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 การย้ายจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (mail.mju.ac.th) ไปไว้บน Cloud Computing (office 365) และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วย การกำหนดหลักเกณฑ์และการจัดสรรรายรับจากการให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2561

และประชุมคณะทำงานจัดทำแผนเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น. เพื่อสรุปการจัดทำแผนเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะ 3 ปี พ.ศ.2562-2564 ตามข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปรับปรุงข้อมูล : 17/12/2561 11:08:46     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 540

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      34