โครงการฝึกอบรมการใช้โปรแกรม MS Powerpoint

ปรับปรุงข้อมูล : 9/10/2561 13:21:36     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 315

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนางสาวศุภวรรณ สัจจากุล ฝึกอบรมการใช้งานโปแกรม MS Powerpoint เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561

ข่าวล่าสุด