ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม KM FAIR 2018

ปรับปรุงข้อมูล : 10/9/2561 16:35:26     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 264

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม KM FAIR 2018 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยร่วมจัดบูทนิทรรศการในหัวข้อ eduroam และเข้าร่วมการประกวด KM Blog บุคลากรสายสนับสนุน

ข่าวล่าสุด