โครงการฝึกอบรมการเข้าถึงบทเรียนออนไลน์

ปรับปรุงข้อมูล : 10/9/2561 16:27:58     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 201

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

นางสาวศุภวรรณ สัจจากุล เป็นวิทยากรในโครงการอบรมการเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ จัดโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

ข่าวล่าสุด