โครงการฝึกอบรม Google for education สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปรับปรุงข้อมูล : 21/8/2561 13:52:27     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 217

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม Google for education สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00-13.00 น. วิทยากรโดย นางสาวศุภวรรณ สัจจากุล

ข่าวล่าสุด