ฝึกอบรมการเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ LMS2.mju.ac.th

ปรับปรุงข้อมูล : 21/8/2561 13:49:39     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 214

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมการเข้าถึงบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ LMS2.mju.ac.th เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 วิทยากรโดย นางสาวศุภวรรณ สัจจากุล

ข่าวล่าสุด