แนะนำระบบ ITIL ให้เจ้าหน้าที่จากประเทศภูฏาน

ปรับปรุงข้อมูล : 8/8/2561 10:14:58     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 184

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคุณสมชาย อารยพิทยา ได้แนะนำระบบ ITIL และการสร้างฐานข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่จากประเทศภูฏาน เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561

ข่าวล่าสุด