โครงการฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตร excel สำหรับนักศึษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปี 4

ปรับปรุงข้อมูล : 21/8/2561 13:54:52     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 228

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมการใช้งานหลักสูตร excel สำหรับนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปี 4 โดยนางสาวมนสิชา มีแสงแก้ว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561

ข่าวล่าสุด